Fund Management

Yardi biedt een reeks oplossingen voor front- en backoffice die het beheercycli van vastgoedinvesteringen automatiseren voor vastgoedmanagers, REIT’s, accountants van vastgoedfondsen, commanditaire vennootschappen en vennootschappen onder firma. Met onze oplossingen voor de investeringsmarkt kunt u:

 • Investeringsboekhouding, prestatiemetingen en rapportagecycli van investeerders automatiseren
 • Kosten verlagen en operationele efficiëntie verhogen
 • Geïntegreerde rapportageoplossingen gebruiken om klanten op volledig transparante wijze te informeren
 • Risico minimaliseren en voldoen aan de wet- en regelgeving
 • Intelligente prestatiemeting combineren met on-demand rapportage
 • Snel goed geïnformeerde, op groei gerichte investeringsstrategieën uitvoeren

Yardi Investment Solutions

Vergroot de waarde voor de investeerders door arbeidsintensieve processen te automatiseren en meer geïnformeerde investeringsstrategieën, intelligente prestatiemeting, slimme analyses en volledige transparantie te leveren. Met behulp van complete analyses stimuleren managers verbeterde prestaties en leveren ze best-in-class services voor klanten voor verschillende soorten investeringsactiviteiten, waaronder:

 • Fondsen
 • SPV’s
 • Financiering van fondsen
 • Holdings
 • REITs
 • Schuldentiteiten
 • Private equity fondsen