Investment Management voor stille vennoten

De Yardi Investment Suite™ is wereldwijd het favoriete platform voor het omgaan met de verschillende platformen waaruit een vastgoedinvesteringsstrategie van een commanditaire vennootschap bestaat, met inbegrip van joint ventures, regelingen van derden en directe investeringen. Onze oplossing omvat data-aggregatiediensten (DAS) van belangrijke vastgoedstatistieken, waarmee de verzameling en validatie van de operationele en financiële data van uw vastgoed aan drie platformen wordt uitbesteed. Yardi heeft ruim 30 jaar ervaring met het ontwikkelen van innovatieve front- en backofficeoplossingen voor vastgoedmanagement en daar maken we voor onze oplossing dankbaar gebruik van.

Onze suite bevat Yardi Investment Management™ met data-aggregatiesystemen die belangrijke financiële en operationele vastgoeddata verzamelt voor directe, indirecte en jointventureplatformen. Informatie is afkomstig van verschillende systemen om complexe eigendomsstructuren, vennootschappen en investeerders in fondsen, risico’s en allocaties te kunnen beheren in overeenstemming met doelen en drempels die door het bestuur zijn goedgekeurd. U kunt rendementen eenvoudig en nauwkeurig berekenen en vergelijken met benchmarks.

Yardi InvestorPlus™, een mobiel frontofficeplatform, helpt u risico’s en de status van uw portfolio’s te bewaken door volledig in te zoomen op prestaties. Dit platform biedt een holistische weergave van uw onderneming om u te helpen asset- en cashflowrisico’s op de juiste manier te beheren en schulden en marktwaarde te analyseren.

Yardi Investor Portal™ genereert belangrijke investeringsinformatie, waaronder bankafschriften, belastingdocumenten en notificaties van opvraag en distributie van kapitaal, die beschikbaar zijn op mobiele apparaten en versterkt uw relatie met investeerders.


Beheer van fondsen en investeringen

  • Complexe eigendomsverhoudingen beheren
  • Nauwkeurig rendementen berekenen en dit vergelijken met benchmarks
  • Kenmerken instellen en drempelwaarden beheren voor de allocatie van investeringen

CRM voor de investeerder en business intelligence

  • Risico’s en de status van portfolio’s beheren door in te zoomen op prestaties.
  • Assets en cashflowrisico’s beheren
  • Schulden en marktwaarde analyseren

Data-aggregatiediensten

  • Automatisch belangrijke operationele en financiële vastgoeddata verzamelen en beheren

Yardi Investment Suite

De Yardi Investment Suite bevat Yardi Investment Management voor de administratie van fondsen en investeringen, Yardi InvestorPlus voor prestatiebeheer en Yardi Investor Portal voor rapportage voor investeerders.

Yardi Investment Management

Een volledig geautomatiseerde oplossing voor investeringsbeheer waarmee beheerders de procescycli kunnen verkorten en betere, meer geïnformeerde beslissingen kunnen maken waarvan hun klanten profiteren.

Yardi InvestorPlus

Bedien uw investeerders en hun consultants met CRM- en business intelligence-toepassingen rechtstreeks op hun mobiele apparaten en tablets.

Yardi Investor Portal

Yardi Investor Portal genereert belangrijke investeringsinformatie, waaronder bankafschriften, belastingdocumenten, en notificaties van opvraag van kapitaal en distributie, en beschikbaar op mobiele apparaten.

Software as a Service

Yardi SaaS maakt gebruik van meer dan 10 datacenters wereldwijd voor snellere implementatie van onze nieuwste platformen op basis van best practices.