Help de waarde voor investeerders te vergroten

Investment Management

Help de waarde voor investeerders te vergroten

Een volledige oplossing om het beheer van assets en investeringen volkomen te automatiseren en de waarde voor investeerders te verhogen.

Yardi Investment Management garandeert dat uw gehele accounting van investeringen, naast het meten van de prestaties en de rapportagecyclus naar investeerders, volledig geautomatiseerd verloopt. Dit zorgt voor lagere kosten en een hogere efficiency. Tevens kan dit dienen als een op zichzelf staande oplossing of als deel van de Yardi Voyager Suite van producten voor investment- en fund managers.


Hoogtepunten van ons product

Geautomatiseerde levenscyclus

Automatiseer de accounting van investeringen, het meten van prestaties en het rapporteren aan investeerders volledig en maak het uw managers mogelijk zo beter, sneller, en met meer informatie beslissingen te nemen die tot voordeel zijn van hun klanten en aandeelhouders. Help hen met het leveren van betere prestaties en het verhogen van opbrengsten door juist te investeren en betere en competitievere diensten te leveren aan klanten in combinatie met verhoogde analysemogelijkheden. Reduceer de tijd die nodig is om rapportages aan het eind van financiële periodes (jaar, kwartaal) op te stellen en verminder riciso’s door continu toezicht te houden op de compliancy in combinatie met uitgebreide business intelligence .


Geïnformeerde risicobeperking

De web-gebaseerde financiële, portfolio, prestatie en opbrengsten analyse helpt u de blootstelling van assets waarin geïnvesteerd is of waarvoor commitments zijn aangegaan te reduceren. Deze analyse kan gebaseerd zijn op verschillende eigenschappen, zoals regio, sector, het type investering en de fund strategie. Yardi Investment Management heeft toegang tot actuele budget- en forecast-data zodat continu variaties kunnen worden geanalyseerd op het niveau van assets of portfolio.


Uitgebreide rapportages voor investeerders

Yardi Investment Management maakt het u mogelijk real-time investment accounting en operationele data te gebruiken om hoogstaande diensten aan investeerders te bieden. Lever zeer accurate rapportages voor investeerders door gebruik te maken van een enkele databron, en maak het zo mogelijk om tijdig gedetailleerde en betrouwbare informatie aan uw klanten te leveren. Combineer het automatiseren van analytics en de consolidatie van financiële rapportages direct vanuit uw operationele data en bereik zo een grotere efficiency, compliance, beperking van risico’s en biedt de gewenste transparantie om er zeker van te zijn dat voor elke bijdrage waaraan investeerders zich verbinden u hen vertrouwen biedt. .


Beheer complexe stucturen

Yardi Investment Management biedt u een oplossing voor de accounting van investeringen die u ondersteunt bij het beheren van uw eigendomsstructuren, waarbij het niet uitmaakt hoe eenvoudig of complex deze zijn. Yardi Investment Management maakt het voor zowel grote als kleine investeerders en beheerders mogelijk om op objectniveau accounting te leveren en rapportages over de status te genereren, direct uit het systeem. Met een volledig geautomatiseerd consolidatieproces, kunt u zogenaamde horizontale en verticale complexiteiten die samengaan met verschillende entiteiten en meerdere levels tussen funds en assets beheren. Zo kunt aan het eind van boekhoudkundige periodes efficiënt rapportages leveren met aanzienlijk minder riciso’s.

Yardi Investment Management biedt u een investerings-accounting oplossing voor een grote selectie aan entiteiten en structuren, inclusief :

 • Funds
 • Entiteiten voor specifieke doeleinden
 • Fund of Funds
 • Holding Companies
 • REITs
 • Schuld Entiteiten
 • Private Equity Performance Measurement

Meten van prestaties

Automatiseer de analyse en het indienen van NCREIF, IPD en GIPS prestatiemetrieken. Vergelijk de prestaties van uw porfolio aan investeringen met industrie gerelateerde benchmarks en interne KPI’s middels een rijke set aan real-time analyse-tools voor leverages, unleveraged en tijdgewogen inkomsten en appreciation returns. Voeg door de gebruiker gedefinieerde attributen toe aan de portfolio-vergelijking om geografische, operationele en investeringsindicators te vergelijken. Op die manier kan helder en accuraat de waarde van uw assets bepaald worden.


Op aanvraag rapporteren

Gebruik gecentraliseerde data om de voorbereiding en distributie van fund afschriften en beleggersspecifieke overzichten, capital call en financieringsaanvragen van investeerders te automatiseren. Geef fund managers tijdige, volledige informatie over de prestaties van investeringen. Genereer capital call e-mails en maak deze voor alle in investeerders inzichtelijk door deze te plaatsen op een investeerders portaal. Creëer overzichten voor investeerders op kwartaalbasis en presenteer deze informatie ook grafisch �


Incentieve structuren

Yardi Investment Management is speciaal ontworpen om returns en investor distributions automatisch te berekenen, met name voor zaken waarbij complexe incentieve structuren, zoals gewenste returns, waterfall distributies, promotes en hurdles een rol spelen. Yardi Investment Management maakt het u mogelijk om:

 • Snel overlopende kosten en distibuties met verschillende IRR horden te berekenen
 • Hypothetische liquidatiewaarden voor accurate niet-gerealiseerde opbrengst/verlies-verhoudingen op investeringen te bepalen
 • Meerdere allocatie-verdelingen binnen Limited Partnership en General Partnership groeperingen te berekenen

Volledige transparantie

Bereik een ongeevenaard niveau aan transparantie, mogelijk gemaakt door het gecentraliseerde Yardi Investment Management data platform. Vragen met betrekking tot onderliggende transactiedata zijn snel te beantwoorden, doordat u kunt inzoomen naar de operationele data in Yardi Voyager. Daarnaast maakt een volledige selectie aan gedetailleerde rapportages een complete audit mogelijk.

 • Bereik een enkel systeem integratie met een gecentraliseerd data platform
 • Reduceer handmatig werk door het wegnemen van interfaces van derde partijen
 • Verkrijg real-time data tot op objectniveau en kom zo tot betrouwbare beslissingen

Gecentraliseerde informatie

Yardi Investment Management beschikt over real-time toegang tot de operationele data in uw Voyager database. Zo kunt u alle calculaties, transacties en rapportages die samengaan met de investeringen automatiseren. Het kan ook gebruikt worden als centraal data warehouse waarin u informatie consolideert uit verschillende systemen. Gebruik onze ‘extract, transform and load’-toolset om ‘s nachts data over het beheer van uw vastgoed te genereren – onafhankelijk van het platform dat u gebruikt.

 • Vooraf gedfinieerde mapping naar andere databases voor property management
 • Geautomatiseerde loads
 • Controleren van foutieve informatie met e-mail notificatie

Belangrijkste kenmerken

 • Beheer eenvoudig complexe hiërarchieën en deal-structuren
 • Produceer gedetailleerde en accurate analyses van prestaties en teruggaven
 • Beschik real-time over informatie tot op objectniveau om goede beslissingen te kunnen nemen
 • Beheer verschillende valuta, talen, accounting methodes en belastingregels
 • Bereik volledige transparantie over alle gegevens met complete drilldown mogelijkheden
 • Automatiseer complexe consolidaties en equity roll-ups
 • Bereken snel gewenste teruggaven en waterfall distributies
 • Bereik daadwerkelijk een enkel system integratie dat beschikt over gecentraliseerde data

Belangrijkste voordelen

 • Structureer, verbeter en zorg ervoor dat de onderneming kan groeien zonder extra personeel aan te nemen
 • Zorg voor een snellere uitvoering van investeringsstrategieën en verhoog de productiviteit
 • Vermijd spreadsheets en tijdrovende functies
 • Beperk investeringsrisico’s, maximaliseer de waarde van assets en verbeter het proces om geïnformeerd beslissingen te kunnen nemen
 • Combineer op een intelligente manier analyses van de prestaties van property en assets
 • Verbeter de dienstverlening aan investeerders en koester relaties met klanten
 • Produceer accurate rapportages op aanvraag voor investeerders, die u distribueert via e-mail of via het investeerdersportaal
 • Meet prestaties door gedetailleerde portfolio analyses te vergelijken met interne KPI’s en industrie gerelateerde benchmarks
 • Vergroot transparantie, data governance, compliancy en back-office due dilligence door automatisering, veiligheid en data integriteit