Help waarde voor investeerders vergroten

Een echte end-to-end oplossing om de levenscyclus van vastgoedassets en investeringsbeheer te automatiseren en de waarde voor investeerders te vergroten.

Yardi Investment Management automatiseert uw gehele cyclus voor de boekhouding, prestatiemeting en rapportage van uw investering. Zo worden kosten verlaagd en wordt de operationele efficiëntie verhoogd. Dit kan een standalone-oplossing zijn, of worden ingezet als onderdeel van de Yardi Voyager®-productsuite voor vennootschappen onder firma en beheerders van vastgoedfondsen.


Levenscycli van vastgoedinvesteringen beheren

Beheer eenvoudige of geavanceerde structuren

Yardi Investment Management levert een unieke boekhoudoplossing voor investeringen die u helpt bij het beheren van uw eigendomsverhoudingen, hoe eenvoudig of complex die ook zijn. Dankzij Yardi Investment Management kunnen zowel grote als kleine investeerders en beheerders entiteitenboekhouding bieden. Bovendien kunnen zij statutaire rapportage genereren, rechtstreeks uit het systeem. Met een volledig geautomatiseerd consolidatieproces kunt u de horizontale en verticale complicaties rondom grote aantallen entiteiten en meerdere niveaus tussen fondsen en assets eenvoudig beheren. Zo levert u periodeafsluitingen efficiënter en met veel minder risico’s.

Yardi Investment Management biedt een boekhoudoplossing voor investeringen voor een breed scala aan entiteiten en investeringsstructuren, waaronder:

 • Fondsen
 • SPV’s
 • Financiering van fondsen
 • Holdings
 • REITs
 • Schuldentiteiten
 • Prestatiemeting van private equity

Beheer kapitaalstromen van investeerders en de investering

Yardi Voyager beheert kapitaalstromen binnen de verschillende investeringsstructuren. Onder de transactiesoorten vallen de opvraag van kapitaal, kapitaaluitkeringen, distributies, toeslagen, en het berekent de posities van het ongefinancierd aandelenvermogen en de kapitaalbalans. Investment Management registreert en onderhoudt veranderende eigendomsverplichtingen voor nauwkeurige real time en historische investeerdersrapportage en -boekhouding.


Voer complexe consolidaties uit met geautomatiseerde uitzonderingen

Yardi Voyager beschikt over een op regels gebaseerde ‘engine’ die financiële gegevens verzamelt uit de grootboeken van uw vastgoed en entiteiten. Vervolgens plaatst het deze gegevens in de grootboeken van entiteiten op hoger niveau, in overeenstemming met de door de gebruiker bepaalde consolidatieregels. Omdat deze regels configureerbaar zijn, kunt u er zo veel als nodig creëren en voldoen aan verschillende boekhoudvereisten, zoals gelijktijdig lokale GAAP en IFRS. Nadat de regels zijn gedefinieerd, kan een consolidatie met één klik worden uitgevoerd voor alle niveaus van uw investeringshiërarchie. Voyager is volledig compatibel met meerdere valuta en ondersteunt volledige consolidatie, vermogensmutatie, minderheidsbelang en geautomatiseerde eliminatie van leningen binnen het bedrijf en vertrouwen op rentebetaling.


Prestaties van investeerder en portfolio meten

Automatiseer de analyse en indiening van prestatiemetingen voor NCREIF, IPD en GIPS. Vergelijk de prestaties van uw portfolio-investering met benchmarks uit de branche en interne KPI’s door middel van een uitgebreide set real time analyses voor gespeculeerde, niet-gespeculeerde en tijdgewogen inkomsten en rendement van de waardebepaling. Voeg door de gebruiker gedefinieerde kenmerken toe aan de portfoliovergelijking om geografische, operationele en investeringsindicatoren te evalueren. Dit zorgt voor meer helderheid en nauwkeurigheid tijdens het bepalen van de marktwaarde van uw assets.


Incentivestructuren berekenen

Yardi Investment Management is op een unieke manier ontworpen om rendement en distributie onder investeerders automatisch te berekenen voor deals die complexe incentivestructuren gebruiken, zoals voorkeursrendement, ‘waterfall’-verdelingen, promoties en minimaal rendement. Yardi Investment Management stelt u in staat om het volgende te doen:

 • Groei en distributies met meerdere IRR-drempels snel berekenen
 • Hypothetische liquidatiewaarden bepalen voor nauwkeurig, nog niet gerealiseerde winst/verlies op investeringen
 • Meerdere allocatiesplitsingen berekenen binnen groepen van commanditaire vennootschappen en vennootschappen onder firma

Rapportage aan investeerders stroomlijnen

Profiteer van gecentraliseerde investeringsgegevens voor geautomatiseerde voorbereiding en distributie van fondsfacturen en investeerderspecifieke facturen, notificaties van opvraag van kapitaal en fondsverzoeken aan investeerders. Bied fondsbeheerders tijdige, complete informatie over de prestaties van investeringen. Genereer e-mails voor opvraag van kapitaal aan zoveel investeerders als u wilt en plaats ze op een investeerdersportal. Creëer driemaandelijkse fondsoverzichten en investeerdersoverzichten met een grafisch overzicht van informatie.


Belangrijke productkenmerken

Gecentraliseerde bron van informatie

Yardi Investment Management heeft real time toegang tot operationele gegevens uit uw Voyager-database om alle investeringsberekeningen, -transacties en -rapportages te automatiseren. Het kan ook worden gebruikt als centrale opslagplaats voor gegevens, om informatie van verschillende systemen te consolideren. Gebruik onze toolset voor berekenen, transformeren en laden om ‘s nachts gegevens voor het vastgoedmanagementportfolio te genereren.

 • Vooraf gedefinieerde koppeling naar andere databases voor vastgoedmanagement
 • Geautomatiseerd laden
 • Controle op fouten met notificatie per e-mail

Geautomatiseerde synchronisatie met financiële grootboeken

Volledig geautomatiseerde boekhouding van investeringen, prestatiemetingen en investeerdersrapportages, en stelt beheerders in staat om betere, snellere en meer geïnformeerde beslissingen te nemen waarvan hun klanten en stakeholders profiteren. Help investeringen beter presteren en behaal hogere rendementen door verbeterde, meer concurrerende services aan klanten en meer analytische mogelijkheden te bieden. Zorg dat er aanzienlijk minder tijd nodig is voor periodeafsluitingen en rapportagecycli, en verminder risico’s door naleving te bewaken en business intelligence te versterken.


Volledige transactionele transparantie

Behaal een ongeëvenaard niveau van transparantie, mogelijk gemaakt door het gecentraliseerde gegevensplatform van Yardi Investment Management. Vragen over onderliggende transactiegegevens zijn snel beantwoord door analyse van de operationele gegevens in Yardi Voyager. Bovendien biedt een compleet aanbod van gedetailleerde rapporten een complete audittrial.

 • Realiseer integratie in één systeem met een gecentraliseerd dataplatform
 • Verminder de handmatige inspanningen door interfaces van derden te verwijderen
 • Ontvang real time gegevens, tot aan het vastgoedniveau, en maak trefzekere beslissingen

Geautomatiseerde berekeningen

Automatiseer consolidaties en verzamelacties op basis van uw gedefinieerde hiërarchie om financiën te analyseren en te rapporteren, met snelheid en nauwkeurigheid op elk niveau. Yardi Investment Management automatiseert alle transacties en berekeningen voor:

 • Opvraag van kapitaal
 • Contributies
 • Distributies
 • Voorkeursomzet
 • ‘Waterfall’-verdelingen, promoties en minimaal rendement
 • Datumgevoelige afspraken
 • Volledige consolidaties
 • Verzameling van entiteiten
 • Minderheidsbelang
 • Eliminatiesets

Belangrijkste Kenmerken

 • Beheer eenvoudig complexe hiërarchieën en dealstructuren
 • Genereer gedetailleerde en nauwkeurige analyses van prestaties en rendementen
 • Ontvang real time gegevens, tot aan het vastgoedniveau, en maak trefzekere beslissingen
 • Beheer meerdere valuta, talen, administratiemethoden en belastingregels
 • Bereik volledige transparantie met de mogelijkheid om in te zoomen
 • Automatiseer complexe consolidaties en verzamelingen van entiteiten
 • Bereken vlot de rendementen en ‘waterfall’-verdelingen van uw voorkeur
 • Realiseer volledige integratie in één systeem met gecentraliseerde data

Belangrijkste Voordelen

 • Uw bedrijf structureren, schalen en uitbreiden zonder extra personeel
 • Snellere uitvoering van investeringsstrategieën en meer productiviteit
 • Geen spreadsheets en tijdrovende functies
 • Verminderde risico’s, maximale vastgoedwaarde, betere besluitvorming
 • Intelligente prestatie-analyses van vastgoed
 • Verbeterde services voor investeerders en sterkere klantenrelaties
 • Accurate, on-demand rapportages aan investeerders, gedistribueerd via e-mail of het portaal voor investeerders
 • Prestaties meten door gedetailleerde portfolio-analyses te vergelijken met interne KPI’s en benchmarks uit de branche
 • Betere transparantie, beter databeheer, betere naleving van wet- en regelgeving, en betere backoffice due diligence dankzij automatisering, beveiliging en data-integriteit