Gebruikersgroepen

Home » Services » User Groups

Ondersteuning

Deel uw kennis met andere gebruikers, profiteer van hun expertise en realiseer gezamenlijk feedback naar Yardi voor toekomstige softwareontwikkeling.

Als dagelijkse gebruikers spelen onze klanten een cruciale rol in de verdere ontwikkeling en uitbreiding van onze producten. Om onze gebruikers de best mogelijke ondersteuning te geven en het delen van informatie te ondersteunen, moedigt Yardi de opbouw van actieve lokale gebruikersgroepen aan. Input van deze Belgische en Nederlandse gebruikersgroepen is van groot belang voor ons, voor het continueren van het uitrollen en ontwikkelen van producten die zowel rijk zijn aan kenmerken en features als kosteneffectief.


Waarom zou u aan een gebruikersgroep deelnemen?

Gebruikersgroepen staan hun deelnemers bij, zowel nieuwe deelnemers als experts. Al deze deelnemers delen de belangstelling, kennis en vaardigheden met Yardi-producten. Daarnaast belichten ze unieke applicaties in hun individuele software-omgevingen. Een gebruikersgroep zorgt voor een professioneel forum voor het uitwisselen van ervaringen en ideeën met gelijken en helpt het continu en gefocust geven van imput aan software ontwikkelaars te bevorderen.


Hoe begin ik een gebruikersgroep?

Gebruikersgroepen worden geleid door de gebruikers zelf. Als er op dit moment geen gebruikersgroep is in uw regio, dan helpen we u graag bij het opstarten van een nieuwe groep. Dit doen we door aan te geven waar onze klanten zich in uw regio bevinden en hen te wijzen op de nieuwe groep. Ons hoofdkantoor doet dit door het versturen van mailings met uw zakelijke gegevens, opdat u contactpersoon wordt voor de nieuwe groep voor wie aan de gebruikerscommunity wil deelnemen. Dergelijke mailings zijn succesvol gebleken om gebruikers bij elkaar te brengen. Als u wilt dat we een mailing opstellen uit uw naam, neem dan contact op het Yardi kantoor in Amsterdam.