Yardi Proptech Insights- Worsteling met data in vastgoedmarkt maakt tongen los

Home » Yardi Proptech Insights- Worsteling met data in vastgoedmarkt maakt tongen los

In gesprek met prominenten in de vastgoedmarkt


Site Image_290x290_15296

Worstelt de vastgoedsector met het waardevol gebruik van data?

Over die vraag ontstond een levendige discussie tijdens de sessie van Yardi op het Vastgoedmarktplein op woensdag 27 oktober op de Provada. “We zijn zoekende. En misschien is worstelen ook wel het juiste woord.”.”

Ronduit vuurwerk werd het bij de stelling dat de vastgoedsector worstelt met het waardevol gebruik van data. Die stelling kwam bij KPMG vandaan. Lokerse was het daar niet mee eens, waarop Grünewald nuanceerde. “Je valt over het woord ‘worstelt’, maar de crux zit in het woord ‘waardevol’. Want het is een zoektocht toch?” Dat beaamde Lokerse. Waarbij ook vond dat de vastgoedsector laat is ingestapt op de trend van digitalisering, maar nu in rap tempo een inhaalslag maakt. Dat zag Grünewald ook zo. “Maar ik vind wel dat we veel meer strategisch voordeel uit data kunnen halen in de vastgoedsector. Want op basis van data over gebruikspatronen kunnen er in multifunctionele gebouwen nieuwe businessmodellen bestaan en kun je flexibel zijn.”