Onze Missie

Home » About Us » Our Mission

Al sinds 1984 geven onze missie, onze doelstelling en onze waarden vorm aan dit bedrijf. Dankzij deze elementen kunnen we kwaliteitssoftware leveren waarbij we voortdurend de klant centraal stellen.


Onze Missie

Producten van superieure kwaliteit en uitstekende klantenservice leveren aan onze klanten.


Onze bedrijfsmotto

Voor onze klanten zorgen, voor onze werknemers zorgen, gefocust blijven en groeien.

Onze doelstelling

Onze klanten tevredenstellen en goodwill bij hen creëren.

Om deze doelstelling te kunnen realiseren, hebben we een omgeving gecreëerd waarin onze werknemers worden uitgedaagd, worden gestimuleerd en in staat worden gesteld om het beste uit zichzelf te halen om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. We doen te allen tijde zaken in overeenstemming met de hoogste ethische normen. Onze bedrijfspraktijken, beslissingen en beleidsregels zijn gebaseerd op een systeem van gedeelde waarden en overtuigingen. Deze beginselen vormen de leidraad bij al onze interacties met elkaar, met onze klanten en binnen onze gemeenschap.


Onze overtuigingen en waarden

Integriteit

We zijn eerlijk, onpartijdig, rechtvaardig en consistent in al onze daden en beslissingen.

Vertrouwen

We vertrouwen elkaar en onze externe partijen. We doen er alles aan zodat klanten het vertrouwen in ons behouden en dit te vergroten.

Klantenservice

Klanttevredenheid is het essentiële referentiepunt van ons succes; we meten die tevredenheid door nieuwe klanten aan te trekken en door onze bestaande klanten te behouden.


Communicatie

We zijn trots op de manier waarop we met onze klanten samenwerken en communiceren. Daarnaast streven we ernaar om situaties en problemen die we tegenkomen goed op te lossen.

Perspectief

We zien onze banen – en de uitdagingen waarmee we dagelijks te maken krijgen op het werk – binnen de grotere context van onze families, onze gemeenschap en onze levens.

Respect

We streven naar waardering door respectvol, zonder discriminatie en met een open geest te handelen. Op deze manier kunnen we van elkaar leren.


Verantwoordelijkheid

Elke medewerker dient zijn verantwoordelijkheid te nemen om de normen en waarden tijdens alle werkzaamheden uit te dragen en te bevorderen.

Ten dienste van de gemeenschap

Wij waarderen activiteiten – en nemen er deel aan – die onze lokale en mondiale gemeenschappen ondersteunen.

Intellect en innovatie

We waarderen mensen die graag willen ontdekken, onderzoeken, uitdagen en uitgedaagd willen worden. We omarmen nieuwe technologie en maximaliseren het potentieel daarvan ten gunste van ons bedrijf en onze klanten.


Plezier

We handhaven hierbij een ontspannen en positieve sfeer. Daarnaast halen we plezier uit ons werk, onze resultaten en elkaar.